BLOOM`S TAXONOMY

[ỨNG DỤNG Bloom`s taxonomy VÀO THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ CHẤT LƯỢNG CONTENT THƯƠNG HIỆU]

Chất lượng content (nội dung) của thương hiệu phản ánh giá trị sáng tạo của thương hiệu. Theo đó, khi thương hiệu chọn giá trị sáng tạo trong chuỗi các hoạt động của doanh nghiệp, content là một điểm thương hiệu cần lưu ý để chuẩn hoá giá trị thương hiệu ở độ sâu, trong hoạt động truyền thông và tiếp thị thương hiệu đến khách hàng/khách hàng tiềm năng và người tiêu dùng thương hiệu; Bởi vì, việc chuẩn hoá thương hiệu là một điểm không thể thiếu trong việc định giá thương hiệu,đây đồng thời cũng phản ánh thương hiệu có thể là một biểu tượng với tính ảnh hưởng sâu sắc trong tâm trí khách hàng và người dùng thương hiệu hay không.

Mỗi thương hiệu với giá trị cao không thể thiếu yếu tố về chất lượng content; bởi chất lượng content phản ánh tiếng nói, phong cách, tính cách thương hiệu. Các chuyên gia về định giá thương hiệu cũng dựa vào điểm content là một yếu tố để đánh giá thang điểm về bản sắc thương hiệu có được rõ ràng, nhận diện về thương hiệu có được khác biệt hoá, độ sâu thương hiệu có thực sự được tác động sâu vào tâm trí của đối tượng thương hiệu chọn tiếp cận hay không….(?)

Bloom`s taxonomy không những dùng để phân loại các mục tiêu học tập giáo dục thành các mức độ phức tạp và cụ thể trong các lĩnh vực nhận thức, tình cảm và tâm lý vận động mà với Bloom`s taxonomy, thương hiệu có thể ứng dụng để xác định được chất lượng content của thương hiệu bạn, vào việc phân loại cấp bậc chất lượng content của doanh nghiệp. Mặc khác tháp tư duy Bloom còn hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra các yêu cầu, về viêc tiêu chuẩn viết nội dung thương hiệu đối với người làm công việc sáng tạo nội dung (brand content creator) cho doanh nghiệp, dù họ nhân sự nội bộ hay đến các agency.

[BRAND CREATION]

Vietso - “Content is King but Unique content is a real King”.

Sáng tạo thương hiệu là một nhánh giải pháp của Vietso agency. Content của Vietso hiện đang ở bậc 6 trong tháp tư duy Bloom, khi xét đến chỉ số định lượng chất lượng content của thương hiệu. Theo đó khi doanh nghiệp sử dụng giải pháp sáng tạo thương hiệu của Vietso , tức content của thương hiệu đang được nâng cao về chỉ số trong định giá thương hiệu cho yếu tố bản sắc, nhận diện từ nội dung thương hiệu.

Hãy liên hệ Vietso để chúng tôi tư vấn cụ thể hơn về giải pháp này cùng doanh nghiệp hoặc truy cập: www.vietsomedia.com

-Vietso agency-

#vietsoagency #thedeptofbrand #qualityofcontent #vietsoacademy #brandcreation #brandcreator #branding #brandingagency #brandidentity #brandconsultant