LẬP KẾ HOẠCH VÀ THỰC THI
CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG

PLAN AND IMPLEMENTATION
OF COMMUNICATION STRATEGY
Dịch vụ của Vietso hướng đến hoàn thiện bức tranh tổng thể về thương hiệu. Cốt lõi của thương hiệu chính là ý tưởng tiếp thị độc nhất được định hình khác biệt hoá với đối thủ cạnh tranh. Thông qua giá trị hữu hình thực có của doanh nghiệp tại độ sâu thương hiệu; và với tầm nhìn của doanh nghiệp, thông qua việc hoạch định chiến lược truyền thông tiếp thị thương hiệu và thực thi kế hoạch, sử dụng các công cụ truyền thông. Dịch vụ của Vietso giúp bảo toàn, định lượng và phát triển các giá trị thương hiệu ở độ sâu lẫn độ rộng.

Giải pháp của vietso

our talent: we create and connect everything
Sáng tạo thương hiệu là tổ hợp các hoạt động trong việc sáng tạo từ xây dựng nhận thức, tạo ý niệm thương hiệu đến các hoạt động sáng tạo trong phương thức bán hàng, hình ảnh thu hút khách hàng mục tiêu trong ngắn hạn lẫn dài hạn mà nơi đó trải nghiệm khách hàng hướng đến tính trung thành của khách hàng đối với thương hiệu là phần cốt lõi trong hoạt động của doanh nghiệp. Theo đó sáng tạo thương hiệu được nhìn nhận ở phương diện phải “quản lý được tính tác động của ý tưởng” lên nhận thức về thương hiệu trong tâm thức của người dùng bởi các trải nghiệm: nghe – nhìn – đọc – chạm – cảm, được hình thành thông qua sản sản và dịch vụ của thương hiệu. Liên hệ trực tiếp Vietso để được tư vấn.
Chỉ số phát triển thương hiệu hoặc BDI định lượng mức độ hoạt động của một thương hiệu trên thị trường, so với hiệu suất trung bình của nó trên tất cả các thị trường. Nghĩa là, chỉ số này đo lường sức mạnh bán hàng tương đối của một thương hiệu trong một thị trường cụ thể. tăng chỉ số về thương hiệu đồng nghĩa với việc tăng các chỉ số bên trong cấu thành nên tổng tài sản thương hiệu có thể định lượng lẫn định tính được. Liên hệ Vietso để được tư vấn trực tiếp.
Kế hoạch truyền thông là một hoạt động chi tiêu tài chính trong mục tiêu gia tăng về hình ảnh của thương hiệu phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ở giá trị hữu hình và thắt chặt về nhận thức thương hiệu cho hoạt động hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp ở giá trị vô hình. Theo đó, một kế hoạch truyền thông có giá trị cao sẽ một mặt đạt được hiệu suất trong ngắn hạn và giá trị gia tăng cho thương hiệu trong dài hạn. Định lượng kế hoạch truyền thông cho phép doanh nghiệp lượng hoá và quản trị được rủi ro trong việc ra quyết định. Liên hệ trực tiếp để Vietso tư vấn cho bạn.
thông điệp thương hiệu đóng vai trò quan trọng trong việc tác động đến nhận thức và hành vi của khách hàng trong việc ghi nhớ để chuyển đổi hành vi mua hàng trong vô thức hay góp phần vào tính thúc đẩy về giá trị của thương hiệu trong ngắn hạn lẫn dài bạn. Vậy chỉ số của thông điệp chiếm bao nhiêu % giá trị thương hiệu? Liên hệ Vietso để được tư vấn trực tiếp.
Tính sáng tạo trong một ý tưởng có giá trị thúc đẩy các sáng tạo kế thừa liên quan trong tổng thể về ý niệm thương hiệu. Theo đó chỉ số sáng tạo là một chỉ số nhằm định lượng đượ giá trị của ý tưởng mà thương hiệu sử dụng trong chiến lược thương hiệu ngắn hay dài hạn. Chỉ số sáng tạo của ý tưởng càng cao, giá trị vô hình kế thừa sẽ càng rộng. Liên hệ Vietso để được tư vấn trực tiếp.
Quản trị thương hiệu cần hơn những kỹ thuật về marketing mà bạn có thể hình dung về việc hiểu sâu về cách thương hiệu hoạt động sẽ thúc đẩy bạn tạo ra các phương thức đúng cách, làm gia tăng giá trị cảm nhận của dòng sản phẩm hoặc thương hiệu theo thời gian, cho phép giá sản phẩm được tăng lên và giúp xây dựng khách hàng trung thành thông hình ảnh thương hiệu tích cực hoặc nhận thức mạnh mẽ về thương hiệu trong tâm trí khách hàng. Liên hệ trực tiếp để Vietso tư vấn cho bạn.
Một chiến lược thương hiệu thành công được xác định dựa trên nền tảng của sự khác biệt hoá của thương hiệu so với các đối thủ trong ngành ở vi mô và so với trong tâm trí của khách hàng trực tiếp lẫn gián tiếp ở yếu tố vĩ mô. Sự khác biệt hoá có thể trong chiến lược thương hiệu có thể làm tăng giá trị tài sản thương hiệu trong ngăn hạn và tăng giá trị di sản của thương hiệu trong dài hạn. Phát triển một chiến lược thương hiệu sao cho luôn duy trì giá trị thương hiệu hoặc đạt được giá trị thương hiệu cần thiết, đòi hỏi sự hiểu biết toàn diện về thương hiệu, thị trường mục tiêu và tầm nhìn tổng thể của công ty. Liên hệ trực tiếp để Vietso tư vấn cho bạn.
Việc hoạch định và thực thi kế hoạch tiếp thi truyền thông không những phải đưa ra cách tiếp cận có hệ thống để đạt được các mục tiêu tiếp thị mà còn phải bao gồm các phương án dự trù phân tích các tình huống cùng lúc đo lường và lượng hoá trên cả 2 bình diện kết quả và hiệu suất. Theo đó một kế hoạch tiếp thị truyền thông không chỉ phải đáp ứng được tính mục tiêu mà đạt được tính mục đích của thương hiệu trong một giới hạn có thể nhìn thấy liên quan ảnh hưởng đến chiến lược dài hạn của thương hiệu có thể bị phớt lờ. Liên hệ trực tiếp để Vietso tư vấn cho bạn.
Hiện thực được bắt đầu từ ý tưởng nên theo đó một ý tưởng hay được lượng hoá từ thực tiễn và ngược lại. Mỗi một năm thương hiệu chi tiêu chi phí lớn cho các ý tưởng truyền thông quảng cáo và việc ý tưởng được định giá có giá trị quan trọng trong việc giúp các giám đốc thương hiệu lượng hoá tính phù hợp của ý tưởng với thực trạng thương hiệu; đồng thời với việc định giá này sẽ giúp quản trị thương hiệu tốt hơn. Liên hệ trực tiếp để Vietso tư vấn cho bạn.
Mục tiêu của định giá lượng giá trị thương hiệu nhằm phục vụ cho mục tiêu kinh doanh của thương hiệu trong ngắn hạn lẫn dài hạn của hành trình tài sản thương hiệu hướng đến tính di sản thương hiệu. Giá trị thương hiệu được cấu thành từ nhiều yếu tố trong hệ thống và cơ cấu hoạt động phái sinh giá trị thuong hiệu ở khía cạnh vô hình lẫn hữu hình. Theo đó, với mỗi một thành phần là giá trị được cấu thành trong giá trị thương hiệu đều cần được lượng hoá chi tiết và cụ thể có như vậy giá trị thương hiệu mới được định giá cao. Đây cũng là cơ sở để đảm bảo việc hiệu chỉnh, thực thi để phát triển được tài sản lẫn di sản của thương hiệu. Liên hệ trực tiếp để Vietso tư vấn cho bạn.
Kế hoạch truyền thông là một hoạt động chi tiêu tài chính trong mục tiêu gia tăng về hình ảnh của thương hiệu phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ở giá trị hữu hình và thắt chặt về nhận thức thương hiệu cho hoạt động hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp ở giá trị vô hình. Theo đó, một kế hoạch truyền thông có giá trị cao sẽ một mặt đạt được hiệu suất trong ngắn hạn và giá trị gia tăng cho thương hiệu trong dài hạn. Định lượng kế hoạch truyền thông cho phép doanh nghiệp lượng hoá và quản trị được rủi ro trong việc ra quyết định. Liên hệ trực tiếp để Vietso tư vấn cho bạn.

sticking to the roots
is the best management

ĐỊNH LƯỢNG GIÁ TRỊ MARKETING THƯƠNG HIỆU
QUALIFICATION OF BRAND VALUE

(Căn cứ theo HDNT HTCL
số 01/VS-ĐVP/HĐNTHTCL/2022)

LẬP KẾ HOẠCH VÀ THỰC THI
CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG

PLAN AND IMPLEMENTATION
OF COMMUNICATION STRATEGY
Nhắc đến Vietso là nhắc đến giải pháp, tức chúng tôi đam mê giải quyết vấn đề, và luôn có các giải pháp khi được doanh nghiệp chia sẻ về những vấn đề, hoặc chia sẻ mong muốn mục tiêu từ dự án doanh nghiệp muốn đạt được đối với thương hiệu trong hoạt động tiếp thị truyền thông ngắn hạn hoặc dài hạn, nhằm giúp cho doanh nghiệp xây dựng khách hàng trung thành ngày càng vững mạnh và người tiêu dùng yêu mến thương hiệu theo thời gian, theo phương thức truyền thông tiếp thị (marketing communication) tiết kiệm tài chính nhất.

THIẾT LẬP GIỚI HẠN

LUÔN CẢI TIẾN VÌ GIẢI PHÁP TỐT HƠN
“We improve ourselves every day
to work for the best”.
- Ho Bao Thu -
Xin chân thành cảm ơn các Quý khách hàng đã chọn Vietso trong hành trình phát triển của doanh nghiệp và cho phép chúng tôi lan tỏa sứ mệnh của mình dưới hình ảnh của doanh nghiệp đến các tổ chức doanh nghiệp khác.
- Hồ Bảo Thư (GD) -