LẬP KẾ HOẠCH VÀ THỰC THI
CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG

PLAN AND IMPLEMENTATION
OF COMMUNICATION STRATEGY
Dịch vụ của Vietso hướng đến hoàn thiện bức tranh tổng thể về thương hiệu. Cốt lõi của thương hiệu chính là ý tưởng tiếp thị độc nhất được định hình khác biệt hoá với đối thủ cạnh tranh. Thông qua giá trị hữu hình thực có của doanh nghiệp tại độ sâu thương hiệu; và với tầm nhìn của doanh nghiệp, thông qua việc hoạch định chiến lược truyền thông tiếp thị thương hiệu và thực thi kế hoạch, sử dụng các công cụ truyền thông. Dịch vụ của Vietso giúp bảo toàn, định lượng và phát triển các giá trị thương hiệu ở độ sâu lẫn độ rộng.

Giải pháp của vietso

our talent: we create and connect everything

sticking to the roots
is the best management

ĐỊNH LƯỢNG GIÁ TRỊ MARKETING THƯƠNG HIỆU
QUALIFICATION OF BRAND VALUE

(Căn cứ theo HDNT HTCL
số 01/VS-ĐVP/HĐNTHTCL/2022)

LẬP KẾ HOẠCH VÀ THỰC THI
CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG

PLAN AND IMPLEMENTATION
OF COMMUNICATION STRATEGY
Nhắc đến Vietso là nhắc đến giải pháp, tức chúng tôi đam mê giải quyết vấn đề, và luôn có các giải pháp khi được doanh nghiệp chia sẻ về những vấn đề, hoặc chia sẻ mong muốn mục tiêu từ dự án doanh nghiệp muốn đạt được đối với thương hiệu trong hoạt động tiếp thị truyền thông ngắn hạn hoặc dài hạn, nhằm giúp cho doanh nghiệp xây dựng khách hàng trung thành ngày càng vững mạnh và người tiêu dùng yêu mến thương hiệu theo thời gian, theo phương thức truyền thông tiếp thị (marketing communication) tiết kiệm tài chính nhất.

THIẾT LẬP GIỚI HẠN

LUÔN CẢI TIẾN VÌ GIẢI PHÁP TỐT HƠN
“We improve ourselves every day
to work for the best”.
- Ho Bao Thu -
Xin chân thành cảm ơn các Quý khách hàng đã chọn Vietso trong hành trình phát triển của doanh nghiệp và cho phép chúng tôi lan tỏa sứ mệnh của mình dưới hình ảnh của doanh nghiệp đến các tổ chức doanh nghiệp khác.
- Hồ Bảo Thư (GD) -